PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej (dawna nazwa PHYTOTESTKIT) – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 3 dniowy test toksyczności czystych substancji i związków chemicznych określający kiełkowanie i zahamowanie wzrostu korzeni, oparty na roślinach: jednoliściennej Sorghum saccharatum i dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba. Test jest zgodny z ISO 18763. 

Zestaw PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej jest odmianą zestawu Phytotoxkit i umożliwia określanie „bezpośredniego” (wewnętrznego) wpływu związków chemicznych (toksycznych) hamujących kiełkowanie i związków chemicznych stymulujących kiełkowanie i wzrost roślin, bez uprzedniego wprowadzania tych związków do gleby (referencyjnej).

Każdy PHYTOTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia jednego kompletnego testu fitotoksyczności z jedną jednolistną i dwoma dwulistnymi roślinami, w 3 (trzech) powtórzeniach lub do wyznaczenia wartości EC50 dla jednej rośliny. Oznaczenie jest przeprowadzane w specjalnych przezroczystych pojemnikach, które umożliwiają bezpośrednią obserwację i pomiar długości metodą analizy obrazu na końcu trwania testu. Prosta instrukcja i szczegółowe ilustracje są załączone do testu w celu łatwego przeprowadzenia oznaczenia. Wysokiej jakości, kalibrowane nasiona trzech wybranych roślin są składnikiem zestawu określającego kiełkowanie i wczesny wzrost.

Odmianami testu dla potrzeb wyznaczenia wartości EC50 są odpowiednio:

PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z Sorghum saccharatum

PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z Lepidium sativum

PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z Sinapis alba