DAPHTOXKIT F magna – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24-48 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Daphnia magna. Ten mikrobiotest jest zgodny z normami OECD Guideline 202 i ISO 6341.

Zestawy DAPHTOXKIT F magna zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Daphnia magna. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 72 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

Zestaw DAPHTOXKIT F pulex został wycofany ze sprzedaży.