PHYTOTOXKIT dla fazy stałej – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 3 dniowy test toksyczności gleby i osadów określający kiełkowanie i zahamowanie wzrostu korzeni, oparty na roślinach: jednoliściennej Sorghum saccharatum i dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba. Test jest zgodny z ISO 18763.

Zestaw PHYTOTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia jednego kompletnego testu fitotoksyczności z jedną jednolistną i dwoma dwulistnymi roślinami, w 3 (trzech) powtórzeniach. Oznaczenie jest przeprowadzane w specjalnych przezroczystych pojemnikach, które umożliwiają bezpośrednią obserwację i pomiar długości metodą analizy obrazu na końcu trwania testu. Prosta instrukcja i szczegółowe ilustracje są załączone do testu w celu łatwego przeprowadzenia oznaczenia. Wysokiej jakości, kalibrowane nasiona trzech wybranych roślin są składnikiem zestawu określającego kiełkowanie i wczesny wzrost.