CERIODAPHTOXKIT F – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Ceriodaphnia dubia. Ten mikrobiotest jest zgodny z normą USEPA.

Zestawy CERIODAPHTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Ceriodaphnia dubia. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 80 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.