RAPIDTOXKIT F – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 30-60 minutowy test określający zahamowanie przyjmowania pokarmu, oparty na skorupiakach Thamnocephalus platyurus.

Zestaw RAPIDTOXKIT zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 3 (trzech) niezależnych serii testów, od 7 do 15 próbek w każdej serii, przy użyciu skorupiaków Thamnocephalus platuyurus. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szybkie wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 30-45 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.