ALGALTOXKIT M – Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 72 godzinny test określający hamowanie wzrostu, oparty na okrzemkach Phaeodactylum tricomutum Ten mikrobiotest jest zgodny z normą ISO 10253.

Zestawy MARINE ALGALTOXKIT zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu Phaeodactylum tricornutum w słonej wodzie. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu umożliwia prowadzenie testu w układzie znajdowania zakresu testu oraz testu końcowego. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci „inoculum”, które mogą być na żądanie ożywiane i gotowe do użycia w czasie 3 dniowej inkubacji.