THAMNOTOXKIT F – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24 godzinny test toksyczności ostrej, oparty na skorupiakach Thamnocephalus platyurus. Ten mikrobiotest jest traktowany jako odpowiadający innym testom toksyczności w wielu krajach. Test jest zgodny z ISO 14380.

Zestaw THAMNOTOXKIT F zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu skorupiaków Thamnocephalus platuyurus. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.