ROTOXKIT M – Mikrobiotest toksyczności ostrej: 24-48 godzinny test toksyczności ostrej oparty na wrotkach Brachionus plicatilis. Ten test jest zgodny z normą ASTM E1440-91.

Zestawy ROTOXKIT M zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności ostrej przy użyciu wrotki Brachinious plicatilis.

Wrotki są bardzo ważnymi członkami środowiska wodnego. Stanowią one jeden z głównych składników zooplanktonu ze stopniem przetwarzania większym niż skorupiaki.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci jajeczek przetrwalnych, które mogą być na żądanie gotowe do użycia w ciągu mniej niż 24 godzin, poprzez dostarczenie pożywki do próby.