HydroScout jest  przenośnym testem pozwalającym na ilościowe określenie zawartości wody w różnych mieszaninach (olejów, farb, rozpuszczalników, ściekach, gleby, itp.). Łatwy w realizacji, niedrogi zestaw testujący może być wykorzystany zarówno w terenie jak i w laboratorium. Testowanie tą metodą jest znakomite w przypadku dokładnego określenia zawartości wody w przepracowanych olejach. Test ten uzyskał aprobatę wg normy USEPA SW-846 Metoda 9001.