Clor-D-Tect 

Test Clor-D-Tect 1000 jest zgodny z normą EPA SW-846 metoda 9077 i pozwala na określenie „tak bądź nie” wyniku na poziomie 1000 ppm chlorowców.

Test Clor-D-Tect Q4000 pracuje wg normy EPA SW-846 metoda 9077. Test ten pozwala na ilościowe określenie poziomu chlorowców w przepracowanych olejach. Zestaw pracuje w zakresie 200-4000 ppm. Jest nieoceniony w przypadku gdy użytkownik musi określić jak blisko w zakresie ilościowym jest do poziomu 1000 ppm lub 4000 ppm w przypadku mieszanek olejowych. Test Clor-D-Tect jest sprawdzoną metodą pomiaru chlorowców w olejach hydraulicznych, napędowych, smarujących i rozpuszczalnikach na bazie węglowodorów.

 

Percent-A-Clor / Hydroclor-Q

Percent-A-Clor jest tanim zestawem do stosowania w terenie, umożliwiającym szybkie określenie poziomu związków chlorowców organicznych w olejach, roztworach i innych cieczach w zakresie 0-10%.

HydroClor-Q jest ilościowym zestawem testującym, zaprojektowanym specjalnie do pomiaru skażenia chlorowcami organicznymi mieszanek olejowo-wodnych i płynów chłodniczych. Zestaw ten może być używany do testowania rozpuszczalnych w wodzie cieczy chłodząco-smarujących, zawartości zbiorników ściekowych i wód zęzowych, płynów chłodniczych oraz jakichkolwiek innych cieczy zawierających więcej niż 70% wody.

 

Titra-Clor C/P

Jeżeli istnieje potrzeba wykonania dokładnych testów laboratoryjnych zawartości chlorowców, metoda Titra-Clor może spełnić oczekiwania. Zestaw Titra-Clor pracuje według podobnej zasady jak Clor-D-Tect, ale ponieważ próbka jest ważona na wadze analitycznej i miareczkowana przy użyciu laboratoryjnej biurety uzyskiwana jest większa precyzja i niższy próg wykrywalności. Zestawy Titra-Clor dostępne są w dwóch wersjach: Titra-Clor C – zestaw kolorymetryczny oraz Titra-Clor P – zestaw potencjometryczny.