Ręczne świdry glebowe, próbniki, próbniki rdzeniujące, łopaty i szufle, zestawy, próbkowanie gazów glebowych, próbkowanie szlamów i osadów, próbkowanie wód gruntowych i powierzchniowych, akcesoria

AMS jest jednym z największych dostawców sprzętu do badań środowiskowych, geotechnicznych i monitoringu oraz prac remediacyjnych.

Istotną częścią oferty są ręczne systemy pobierania próbek gleby i wody.

Oferta obejmuje:

Świdry glebowe: Świder standardowy, Świder standardowy wzmocniony, Świder do szlamu, Świder do szlamu wzmocniony, Świder do piasków, Świder do piasków wzmocniony, Świdry okienkowe, Świdry holenderskie, Świder wyrównujący, Świder torfowy, Świdry jednoczęściowe, Świdry jednoczęściowe do szlamu, Jednoczęściowe świdry okienkowe, Świdry teleskopowe, Świdry próbkujące, Trzyzwojowe świdry ślimakowe, Świdry ślimakowe, Świdry śrubowe do gleb skalistych.

Próbniki gleby: Standardowe próbniki gleby, Standardowe próbniki gleby – z podpórką, Próbnik gleby z wymienną końcówką, Próbniki nienaruszonej struktury gleby (SRP), Próbnik gleby SRP z wymienną końcówką, Próbniki SRP podwójnego zastosowania, Próbnik SRP podwójnego zastosowania z wymienną końcówką, Próbniki szczelinowe, Profilery darni, Próbniki szpadlowe, Próbnik wilgotności Browna, Próbniki sondujące, Przedłużane próbniki sondujące.

Próbniki rdzeniujące glebę: Świdry próbkujące, Próbniki rdzeniujące glebę, Rozkładane próbniki rdzeniujące glebę,  Wielostopniowy próbnik rdzeniujący glebę, ESS Core N’ OneTM – jednorazowe,  ESS Lock N’ LoadTM – jednorazowe.

Łopaty i szufle: Szpadel drenarski Montana, Szpadel ze stali nierdzewnej, Szufle,  U-Dig-It.

Zestawy: Polowy zestaw świdra glebowego, Małe zestawy świdrów glebowych, Mini zestawy do pobierania próbek rdzeniowych, Zestawy podstawowe do pobierania próbek gleby, Zestawy do pobierania środowiskowych próbek gleby, Zestaw do klasyfikacji gleby, Zestawy do badania żyzności gleby, Zestawy świdrów ślimakowych, Zestawy świdrów płuczkowych, Zestaw szybkozłącznego świdra ślimakowego, Świdry jednoczęściowe, Świdry jednoczęściowe do szlamu, Jednoczęściowe świdry okienkowe, Świdry teleskopowe.

Próbkowanie gazów glebowych: Sondy oparów gazowych, Specjalistyczna końcówka do oparów gazowych, Końcówka Retract-A-Tip, Oryginalny zestaw sondy do oparów gazowych, Zestawy sondy do oparów gazowych – końcówki specjalistyczne, Zestawy sondy do oparów gazowych – z końcówkami specjalistycznymi i końcówką Retract-A-Tip, Zestaw podpłytowej sondy do oparów gazowych, System monitorowania podpłytowego, Zestaw podpłytowej sondy do oparów gazowych, Implanty do oparów gazowych, Implanty do oparów.

Próbkowanie szlamu i osadów: Próbniki szlamu i osadów, Próbniki szlamu / osadów, Wielosegmentowy próbnik szlamu, Zestaw wielosegmentowego próbnika szlamu / osadów, System próbkowania rozmokłego dna, Czerpaki denne, Czerpak Ekmana, Czerpak piasku / iłów.

Próbkowanie wód gruntowych i powierzchniowych: Czerpaki, Czerpaki ze stali nierdzewnej, Jednorazowe czerpaki ClearViewTM, Dyskretne próbniki płynów, Zestawy dyskretnego próbnika płynów z przewodem ręcznego sterowania.

Badania i próbkowanie geotechniczne: Zestaw do przygotowywania odwiertów, Dynamiczny twardościomerz iglicowy, Statyczny twardościomerz iglicowy, Polowa ścinarka obrotowa, Penetrometr kieszonkowy, Miernik wilgotności.

Akcesoria do ręcznego próbkowania: Rury, Rury z polimerów fluorowych, Rury z polietylenu, Tablice porównawcze koloru gleby, tablice geotechniczne i mierniki, Segregator z tablicami kolorów gleby wg Munsella, Przewodnik geotechniczny i tablice geotechniczne McCollough’a, Pompy próżniowe, Ręczne pompy próżniowe, Elektryczne pompy próżniowe, Uchwyty poprzeczne, Uchwyt poprzeczny Hammer Head, Grzechotkowe uchwyty poprzeczne, Uchwyty poprzeczne, Młotki przesuwne, Wymienne końcówki próbników, Wiertarki i akcesoria, Wiertarki, Akcesoria do wiertarek, Adaptery i złączki, Adaptery i złączki, Adaptery, Akcesoria do świdrów, Przedłużenia, Wyściółki, Zatyczki wyściółek, Wkładki zatyczek, Podnośniki do usuwania, Szczotki do czyszczenia, Przecinak do skał, Chwytaki rdzeniowe, Pokrowce na narzędzia, Klucze, Łyżka czyszcząca Iadho, Regulowany wspornik stóp, Wypychacze do wyjmowania gleby z próbników, Folia z polimerów fluorowych.