System LumiMARA (Microbial Assay for Risc Assessment) jest wielogatunkowym testem wykorzystującym 11 bioluminescencyjnych szczepów bakterii (9 słonowodnych i 2 słodkowodne). Test LumiMARA wykorzystuje bakterie z naturalną luminescencją, pochodzących z różnych środowisk. Gdy bakterie te zostaną wystawione na działanie toksycznego środowiska, następuje spadek luminescencji. Poziom toksyczności jest określany poprzez pomiar stopnia spadku intensywności światła.

LumiMARA jest „baterią testów w jednym teście” i może być używany do oceny toksyczności zarówno próbek wodnych jak i glebowych.

Wyniki w teście LumiMARA są obliczane w postaci wartości EC50 dla każdego szczepu oddzielnie. Połączona, zintegrowana ocena wartości dla wszystkich 11 szczepów pozwala uzyskać średnią wartość EC50 dla całego oznaczenia i jednocześnie uzyskać unikalny obraz rozkładu wyniku toksyczności (tzw. Fingerprint).