System MARA (Microbial Assay for Risc Assessment) jest mikrobiologicznym oznaczeniem toksyczności i oceny ryzyka. Służy do wykonania badania toksyczności, a także do uzyskania unikalnej informacji (fingerprint) o toksycznym działaniu substancji chemicznych i próbek środowiskowych.

Aktywność substancji trujących/próbek jest mierzona na podstawie rozwoju szczepów bakteryjnych w obecności badanej substancji chemicznej/próbki. Rozwój szczepów bakteryjnych jest zależny od redukcji barwnika redukcyjnego. W wyniku redukcji powstaje nierozpuszczalny związek chemiczny (w kolorze czerwonym), który wytrąca się na komórkach mikrobowych w postaci osadu zalegającego w studzienkach. Obraz płytki uzyskuje się za pomocą skanera płaskiego (ze szklaną szybą). Obraz jest następnie analizowany za pomocą specjalnego oprogramowania MARA, określającego poziom toksyczności.

Wyniki w teście MARA są obliczane w postaci wartości EC50 dla każdego szczepu oddzielnie. Połączona, zintegrowana ocena wartości dla wszystkich 11 szczepów pozwala uzyskać średnią wartość EC50 dla całego oznaczenia (MTC) i jednocześnie uzyskać unikalny obraz rozkładu wyniku toksyczności (tzw. Fingerprint).

System MARA może być wykorzystywany przy implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.