Pomiary odorów

Specjalizujemy się w pomiarach siły odorów generowanych przez różnego rodzaju źródła punktowe i powierzchniowe, instalacje przemysłowe jak oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów, chlewnie, fermy i inne.

Szczegóły są dostępne na dedykowanej stronie OlfaSystem – urządzenia pomiarowe siły odorów