BTEX/TPH - Suma węglowodorów

W ramach naszej oferty znajdują się immunoenzymatyczne i chemiczne testy do ilościowego lub półilościowego oznaczania związków organicznych w wodzie i glebie.

BTEX/TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) suma ropopochonych

System PetroFLAG jest uznany przez EPA za najdokładniejszy system terenowy do oznaczeń sumy ropopochodnych w glebie. Prosta obsługa, łatwa procedura oraz szybkość i jakość uzyskanego wyniku sprawiły, że jest to najczęściej używany system przez kompanie naftowe na świecie.

System RaPID Assay jest najdokładniejszym systemem immunoenzymatycznym dostępnym na rynku. Poziom i jakość oznaczenia są zbliżone do oznaczeń wykonywanych metodami GC. W systemie tym wykorzystywane są przeciwciała z przyczepionymi cząstkami paramagnetycznymi, tak, że reakcja zachodzi w całej objętości próbki, dając najniższy możliwy do osiągnięcia poziom detekcji oraz znakomitą jakość i powtarzalność wyniku. System podaje wynik jako sumę składników. Przy oznaczaniu z gleby konieczne jest zastosowanie zestawów do ekstrakcji.  

Hanby Water Test Kit jest oferowany jako terenowe narzędzie analityczne od 1987 roku, służące do uzyskiwania szybkich, dokładnych, półilościowych wyników zawartości sumy węglowodorów w wodach słodkich i słonych. System jest umieszczany w publikacjach EPA od 1990 roku jako metoda "zależna" i został oceniony i zaaprobowany do użycia w terenie przez US EPA i agencje terenowe.

 

Pobierz KATALOG PETROFLAG

 

Pobierz KATALOG RAPID ASSAY (JĘZ. ANGIELSKI)

 

Pobierz KATALOG HANBY WATER TEST KIT

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

 

Rzetelna firna

© Tigret 2021
Wykonanie: Solmedia.pl