PROTOXKIT F

PROTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 24 godzinny test toksyczności chronicznej określający hamowanie wzrostu, oparty na pierwotniakach Tetrahymena thermophila. Test jest w trakcie zatwierdzania przez OECD.

Zestawy PROTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 6 (sześciu) testów toksyczności chronicznej przy użyciu pierwotniaków z grupy orzęsków Tetrehymena thermophila.

  Pierwotniaki są bardzo ważnym składnikiem mikrofauny i odgrywają kluczową rolę w recyklingu substancji organicznych. Są także, obok bakterii, drugą najważniejszą grupą pożywek w rozkładzie osadów ściekowych.

Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki przy obliczeniach 24hEC50. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, zawieszone w pożywce, co pozwala na ich przeżycie w temperaturze pokojowej przez kilkanaście miesięcy bez wpływu na jakość ich zastosowania.

 

 

Pobierz KATALOG PROTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW PROTOXKIT F

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl