ALGALTOXKIT F

Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 72 godzinny test określający hamowanie wzrostu, oparty na zielonych glonach Selenastrum capricornutum (nazywanych również Raphidocelis subcapitata lub Pseudokirchneriella subcapitata). Ten mikrobiotest jest zgodny z normami OECD i ISO.

Zestawy ALGALTOXKIT F zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia 2 (dwóch) testów badania hamowania wzrostu w świeżej wodzie alg Selenastrum capricornutum. Łatwe wykonanie testu i szczegółowa instrukcja z rysunkami dołączona do testu sprawiają, że jest on szeroko stosowany i dający szczegółowe wyniki. Organizmy testowe są składnikiem zestawu, w postaci „kulek”, które mogą być na żądanie ożywiane i gotowe do użycia w czasie krótszym niż 30 minut, poprzez dostarczenie pożywki do prowadzenia próby.

 

Pobierz KATALOG ALGALTOXKIT F

Pobierz LISTA PRODUKTÓW ALGALTOXKIT F

Pobierz PROCEDURA TESTU ALGALTOXKIT F - ZDJĘCIA + OPIS

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2023
Wykonanie: Solmedia.pl